Често задавани въпроси  

Имам сайт. Защо е нужно да участвам в CATALOG.BG?
Моите партньори са в чужбина. Имам ли нужда от каталога?
Колко посещения да очаквам на месец?
Как ще разбера колко са посещенията?
Какво мога да публикувам в каталога?
Какво да направя, за да бъде сайтът ми в каталога по-посещаван?
Каква е разликата в посещенията между различните нива на участие?
Как мога да променя информацията за моята фирма?

Имам сайт. Защо е нужно да участвам в CATALOG.BG?
От една страна, участието Ви в CATALOG.BG несъмнено ще увеличи посещенията на Вашия сайт. От друга страна, имайки достъп до категоризирана по отрасли и браншове информация, Вие лесно можете да откриете Вашите конкуренти и партньори в бизнеса. Присъствието Ви на общо медийно поле с тях укрепва имиджа на фирмата Ви и повишава престижа на нейното име.


Моите партньори са в чужбина. Имам ли нужда от каталога?
CATALOG.BG се индексира от най-използваната интернет търсеща машина в света GOOGLE, което го прави еднакво полезен както за потребители от България, така и за хора от най-далечни точки на света. Всяка компания може да намери своите настоящи и бъдещи партньори при нас.


Колко посещения да очаквам на месец?
Големият брой фирми и браншовото им представяне определят и силния интерес към съдържанието на нашия сайт. Към настоящия момент, средната месечна посещаемост за 2009 г. наброява 285 825 уникални посещения и 1 142 566 презареждания. За всяка от фирмите, регистрирани в CATALOG.BG, броят на посещенията е различен, в зависимост от това какво предлага и колко са търсени нейните продукти/услуги.


Как ще разбера колко са посещенията?
На всеки три месеца ние изпращаме на нашите клиенти подробни отчети с посещенията, които има клиентската им страница във www.catalog.bg, кои ключови думи са използвани, за да ги открият и откъде точно потребителите са попаднали на тяхното представяне.


Какво мога да публикувам в каталога?
Информацията може да бъде поднесена в графичен и текстов вид. Тя съдържа: описание на Вашата компания (име на компанията, фирмено лого и описание на фирмата и нейната дейност, история на компанията и друга важна за Вас информация), пълна контактна информация (адрес, телефон, факс, e-mail, лице за контакт, официален сайт на фирмата), продукти и услуги, които Вашата компания предлага, съпроводени със снимков материал, oфиси, магазини и дилъри на компанията Ви. Информацията може да бъде променяна по Ваше желание, когато поискате. По този начин Вие имате уникална възможност да публикувате това, което искате да кажете на Вашите клиенти и партньори (промоции или просто да актуализирате данните си).


Какво да направя, за да бъде сайтът ми в каталога по-посещаван?
Преди всичко, Вие трябва максимално да се възползвате от предоставените Ви от каталога функции и инструменти. При текстовото Ви представяне от изключително значение е начинът, по който ще промотирате дейността си. Трябва да се има предвид, че точното и изчерпателно описание повишава значително посещаемостта на личната Ви клиентска страница. Резултатите при търсене са в пряка зависимост от съдържанието на информацията, подадена от Вас. Правилното й попълване гарантира лесен и бърз контакт на бизнес потребителите на сайта с Вашата фирма. Точният избор на отрасъл дава възможност за позициониране на фирмата Ви в информационен раздел, пряко свързан с Вашата дейност. Друг важен фактор са ключовите думи, по които да бъдат откривани Вашите продукти, услуги и дейност. Не забравяйте, че количеството изображения и графики, предоставени на вниманието на потребителите, правят по-привлекателно Вашето представяне и дават по-ясна представа за самите продукти.


Каква е разликата в посещенията между различните нива на участие?
Трите типа абонамент в CATALOG.BG се различават не само по обем информация, но и по резултатност при търсене. Първи излизат фирмите с VIP абонамент, след това са тези с Преференциален, Стандартен и накрая Безплатен абонамент. VIP представянията се редуват и на заглавната страница при нейното презареждане.


Как мога да променя информацията за моята фирма?
За удобство и удовлетворяване на изискванията на нашите клиенти създадохме клиентска администрация.Чрез нея те могат да променят в реално време своите данни и продуктовото си представяне.

Ако клиентите се затрудняват сами да поддържат актуална своята информация могат да я подадат по телефон или e-mail до:

Отдел Връзки с клиенти
02 970 50 34
office@catalog.bg
Услугата се предлага напълно безплатно!Открийте ни в Google+
© 2016 CATALOG.BG - търсене в над 140 000 действащи български фирми