Съвети за търсене  

Въведение

Въведете на кирилица търсените от вас думи в полето за търсене, разделени с интервал, и натиснете "Enter" или бутона "Търси!", подобно на търсенето в Google. Ако желаете да потърсите същите или други думи в Google на български, изберете вдясно от полето за търсене "Google на български".

Търсенето в CATALOG.BG е независимо от вида на буквите - главни или малки.

Филтриране на резултатите

В случай че резултатите са твърде много, добавете допълнителни думи или критерии като населено място, улица от адреса на фирмата и др. Например, ако търсите хотел в Банско, въведете "хотел Банско", за да получите съответен резултат.

Пожелаваме Ви ползотворно търсене с CATALOG.BG!

Открийте ни в Google+
© 2016 CATALOG.BG - търсене в над 140 000 действащи български фирми