Холестеролът - приятел или враг? от

Холестеролът - приятел или враг?
СТАТИЯ ОТ АРХИВА

ЩЕ ИМАТ ЛИ И ВАШИТЕ ДЕЦА ПОВИШЕН ХОЛЕСТЕРОЛ?

Мазнините или Липидите са широко разпространени в растителния и в животинския свят. Приблизително 90% от внесените с храната мазнини са триглицериди, а останалите 10% са фосфолипиди и холестерол. Две от основните липидни групи ХОЛЕСТЕРОЛ И ТРИГЛИЦЕРИДИ са придобили „печалната” популярност на вредни субстанции.

ХОЛЕСТЕРОЛЪТ Е ПРИЯТЕЛ!

Той участва в изграждането на клетъчните мембрани и е ключов продукт в обмяната на липидите, от него се образуват жлъчни киселини и стероиди с важно биологично значение, като адренокортикохормоните и половите хормони, а триглицеридите са източник на енергия за организма.

Повишението на общия холестерол и/или триглицепидите и промени в основните липопротеинови класове „лош” и „добър” холестерол над определени допустими нива се наричат ДИСЛИПИДЕМИИ.

ХОЛЕСТЕРОЛЪТ Е ВРАГ!

Защо България попада в световната “топлиста” по инфаркти и инсулти?

ПРИЧИНА: Висок процент на дислипидемии, съчетани и с други рискови фактори.

Дислипидемиите (ДЛП) водят до ранна атеросклероза, която засяга кръвоносните съдове, които „хранят” сърцето, мозъка и крайниците.

ДИСЛИПИДЕМИИТЕ са една от най-честите обменни аномалии на съвременния човек. На практика това не е болест, а метаболитно отклонение. ХОЛЕСТЕРОЛЪТ НЕ БОЛИ! Носителите на нарушение най-често нямат оплаквания (симптоми) и не търсят лекарска помощ. Откриват се чрез кръвен анализ, направен случайно, насочено при заболяване или с профилактични изследвания. И така, както не са „болест” и повечето хора не подозират, че са носители на отклонение, вследствие на дългогодишна неоткрита и нелекувана дислипидемия, се развива АТЕРОСКЛЕРОЗА - болестно състояние със сериозни усложнения, риск от инфаркт на миокарда или мозъчен инсулт. Откриването и навременната корекция на дислипидемиите зависи предимно от осъзнатото АКТИВНО ПОВЕДЕНИЕ на всеки ОТДЕЛЕН ИНДИВИД.

Дислипидемиите могат да бъдат ФАМИЛНИ (НАСЛЕДСТВЕНИ) и ВТОРИЧНИ, причинени от/или свързани с друго заболяване или отключени под въздействието на външни рискови фактори. При фамилните форми, генетичните фактори активно взаимодействуват с факторите на околната среда, които могат да отключат, задълбочат или подобрят основното обменно отклонение. При някои от фамилните форми „с просто око” могат да се видят характерни липидни отлагания около очите или липиден пръстен около ириса на окото, чрез палпация /напипване/, могат да се открият натрупвания от мазнини по лактите, коленете, сухожилията на ръцете и по Ахилесовото сухожилие.

РИСКОВИ ГРУПИ за налична дислипидемия са болните с: Артериална хипертония, Захарен диабет, ИБС (стенокардия) и преживелите нефатален миокарден инфаркт или мозъчен инсулт, Заболявания на щитовидната жлеза, черния дроб, бъбреците, хипофизата, подагра, порфирии, псориазис, панкреатит, свръхтегло и затлъстяване, както и жени в менопауза. Дислипидемия се установява и при лица допускащи грешки в храненето, подложени на психо-емоционален стрес, обездвижени, ежедневно консумиращи алкохол, пушачи, както и при лечение с някои медикаменти.

При съчетаване на високи нива на холестерола с високо кръвно налягане опасността от съдови заболявания нараства 6 пъти. Заплахата от ИБС е 20 пъти по-голяма при пушачите, а рискът за хората с диабет е 2 до 4 пъти по-висок от тези без диабет. Мъжете над 45 години са 2 до 3 пъти по-застрашени от жените. Нежният пол е застрашен след менопаузата, при ранна изкуствена менопауза или приемане на противозачатъчни препарати.

СКРИНИНГ (РАННО ОТКРИВАНЕ) на дислипидемия трябва да се провежда при всички лица навършили 20 години, дори и без фамилна обремененост и без допълнителни рискови фактори. ДЛП се диагностицират чрез кръвен анализ, а при фамилните форми допълнително и с клиничен преглед. Стандартният пълен липиден профил включва изследване на общ холестерол, триглицериди, холестерол в липопротеините с ниска, много ниска и висока плътност, както и определяне на поне 4 атерогенни липидни индекси, които са с предсказваща стойност са бъдещо атеросклеротично съдово заболяване или повторен инцидент. На база на лабораторните изследвания и много внимателен анализ на рисковите фактори за всеки отделен пациент се изчислява индивидуалния риск за следващите 10 години.

КЪДЕ МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ ТОВА ИЗСЛЕДВАНЕ?

Липидният профил е клинично-химично изследване и се извършва в медико-диагностична лаборатория. Правилна диагноза може да се постави след не по-малко от два анализа на липиден статус, при съобразяване на всички фактори, които могат да повлияят резултата и при спазване на специфичните изисквания за подготовка на пациента. За получаването на максимално достоверни резултати, с оглед предстоящо лечение, както и необходимостта от значителен опит, за препоръчване е този вид изследвания да извършват в СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛИПИДНА ЛАБОРАТОРИЯ.

ЛЕКУВАТ ЛИ СЕ ДИСЛИПИДЕМИИТЕ?

Да. Лекуват се, но по-точната дума е корекция, тъй като се касае за метаболитно нарушение, а не за заболяване. При по-леките форми, особено при тези причинени от рискови фактори, свързани с начина на живот, диетата и корекцията им води до умерено подобрение. Медикаментозно лечение се провежда при нереагиращите на диетична интервенция и корекция на рисковите фактори, както и при високо рисковите болни (преживели миокарден инфаркт, инсулт, с ИБС или захарен диабет).

ЩЕ ИМАТ ЛИ И ВАШИТЕ ДЕЦА ПОВИШЕН ХОЛЕСТЕРОЛ?

ВАЖНА РИСКОВА ГРУПА е потомството (деца, внуци) на семейства с данни за инфаркти, инсулти, ранна ИБС или диабет, при мъжете под 50 г. и при жените под 60 г. Затова децата на родители с вече установена дислипидемия и данни за поне един първородственик с повишен холестерол или ранна коронарна болест или сухожилни липидни натрупвания е желателно да проведат изследване на липидите възможно най-рано. Всички деца на възраст от 3-18 години с LDL-C над 5.0 ммол/л са потенциални носители на фамилна дислипидемия. Препоръчително е пълно изследване на липидната обмяна, с допълнително включване на специализирани тестове за апопротеини, липопротеин (a), хомоцистеин при ДЕЦАТА С ФАМИЛНА ОБРЕМЕНЕНОСТ. Навременното откриване на дислипидемия осигурява ранен контрол на всички рискови фактори, които могат да отключат нарушението, да го задълбочат и дава възможност на лекаря и семейството активно да се включат в проследяването и корекцията му.

КОЕ Е НА-ДОБРОТО МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ДИСЛИПИДЕМИЯ?

Вече 14 години СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ЛИПОГАРД оправдава доверието на пациентите си у нас и в чужбина и е желан партньор за много лекари в София и страната. Медико-диагностична лаборатория Липогард е първата ЧАСТНА КОНСУЛТАТИВНА ЛИПИДНА ЛАБОРАТОРИЯ, специализирана в изследванията и лечението на нарушенията в мастната обмяна и най-доброто място за провеждане на комплексни изследвания при пациенти с повишени липиди и свързани заболявания. Оборудвана е с модерна апаратура, качествени консумативи и лицензирана лабораторна информационна система. Квалифициран екип с дългогодишен опит гарантира точност и бързина на изследванията. Резултатите се получават още същия ден, а от високо-специализирани изследвания, микробиологични и паразитологични след изискуемия период за изпълнението им, за който ще бъдете информирани предварително. Резултати: На място в лабораторията, по по e-mail или on line. Всеки пациент може да получи парола за достъп през интернет страницата на лабораторията.

Лабораторията има статут на медицинско заведение за извънболнична помощ и обслужва пациенти с направления по ЗДРАВНА КАСА, както и пациенти срещу заплащане. Възможно е и смесено обслужване, при което отделни изследвания са по НЗОК, а други - платени. Предлагат се пакетни услуги с 30 % по-ниски цени от цената на единичен анализ и без такса биологичен материал и инсенерация. Работим и в събота!

Лаборатория Липогард участва в Национална система за външна оценка на качеството за изследванията по клинична лаборатория и микробиология и притежава сертификати за качество. През 2008 год. е акредитирана с висока оценка от Министерство на здравеопазването. Лаборатория Липогард има сключени договори с частни застрахователни дружества: ОЗОФ Доверие, БУЛСТРАД Живот, Евроинс-ЗО ЗЕАД, ЗАД България, ЗД УНИКА. Обслужваме здравно-осигурените лица, извършваме и профилактични изследвания към тези фондове.

ОСНОВНАТА ни ЦЕЛ е да предложим на нашите пациенти бързо, коректно и качествено обслужване, съобразено се с техните лични изисквания и потребности. Чрез активен бутон на интернет страницата ни „Форум”, може да водите дискусии по важни за Вас теми свързани с обслужването и резултатите Ви. Пишете ни и поставяйте въпроси! За нас ще бъде чест да поддържаме връзка с вас за да бъдете напълно удовлетворени. Мотото на лабораторията е:

«НАШИЯТ НАЙ-ЦЕНЕН АКТИВ СА ПАЦИЕНТИТЕ НИ И ЗАТОВА НИЕ СЕ ОТНАСЯМЕ КЪМ ВСЕКИ ЕДИН, КАТО ЕДИНСТВЕН ЗА НАС»

И НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ! ЛИПОГАРД НЕ Е САМО ЛАБОРАТОРИЯ!

МДЛ Липогард е КОНСУЛТАТИВНА лаборатория и е мястото за провеждане на изследванията и лечението на хората с нарушения в мастната обмяна и свързани заболявания!

В Лабораторията и в нейните два филиала работят КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ. Лекар клиничен липидолог, с дългогодишен опит приема пациенти за диагностика и лечение на дислипидемии. Доц. Д-р Надежда Дончева, дм е специалист по клинична лаборатория. Клинична липидология практикува у нас от 1989 година, а от 1993 до 2014 г. специализира в Белгия, САЩ, Гърция, Чехия и Франция. Има над 70 научни публикации в българския и международен печат и висок импакт фактор. Доц. Дончева притежава сертификати от The European Atherosclerosis Society и American Heart Association за преминато обучение и придобита компетентност. В процеса на работа е натрупала значителен опит за диагностика, лечение и проследяване на фамилните форми на дислипидемия, включително и при деца. Непрекъснато следи новостите в това направление и прилага знанията си в практиката в интерес на пациентите.

Лабораторно-диагностичен комплекс Липогард се намира в гр. София, кв. Овча Купел I, ул. „Любляна” 34 Б, а двата филиала на лабораторията са в общ. „Оборище” и кв. „Борово”. Консултациите с клиничен липидолог се провеждат след предварително записване на тел.: (02) 980 39 92 или GSM: 0884 43 8124. 

Приемни: гр. София, ул. “Карпати” 8 (до 20 ДКЦ), тел:  0888 45 10 47 и ул. “Силистра” 4 (срещу 17 ДКЦ), тел: 0885 53 70 52

 

Посетете страницата ни: www.lipoguard.com

Статия в:

Здраве / Хранене
Сподели в:

Най-новите статии

Дамски спортен екип за всяка ситуация и настроение

Прекарваме работната седмица в офиса, стегнати от официални дрехи или дънки. Неслучайно когато свършим работа или наближат почивните дни ни се иска да облечем дамски спортен екип - нещо удобно, с което тялото ни да се чувства свободно при движение, но в същото време да сме модерни и да имаме индивидуален стил. Дамски спортен екип за активно прекарване на свободното време. Независимо дали ще ходим на фитнес, аеробика, тае бо, пилатес или ще тичаме, задължително трябва да сме подходящо облечени. И навън, и в залата ни е необходим спортен екип, избран специално за случая. Този тип облекло ни

Виж още

Дамски аромати с дъх на октомври

Парфюмът е като дрехата – говори за вас повече отколкото си мислите. Дава представа на околните кой стои срещу тях и разкрива индивидуалността ви. Неслучайно някои предпочитат леките и ненатрапчиви аромати, а други обичат да оставят ярка и отличителна следа след себе си. Но парфюмът не говори само за характера. Той може дори да издаде и възрастта на една жена... През различните периоди в живота, в тялото има различно съотношение на хормони, които също влияят на вкуса и привличането от даден аромат. Неслучайно парфюмът, който сте носили с години в даден момент може да се окаже твърде

Виж още

Светещите маратонки – истински хит за малки и големи!

Няма да сбъркаме, ако кажем, че това лято беше искрящо – в пряк и преносен смисъл! Едно от най-забавните и щури забавления из нощните улици бяха множеството светещи крачета, които се разхождаха насам-натам и караха всеки, който ги види да се усмихне и да се обърне след тях. Светещите маратонки се превърнаха в истински хит този сезон. Защо ли? Ето защо. Светещите маратонки са модерни – те са актуален избор за всички. Носят ги малки и големи, момичета и момчета. Ако в началото се чудехме подозрително какво свети в тъмното, че дори се и движи, то сега вече знаем, че тази мода

Виж още

Кои са парфюмите, подходящи за зимния сезон?

Едно от златните правила в парфюмерията е, че всеки сезон изисква различен аромат. И не, това не е измислица, която се разпространява с цел да се продават нови и нови парфюми. Това е изискване на самата ни кожа. Тя е тази, която е в контакт с парфюмите, които трябва да се разгърнат на нейната основа и да бъдат в синхрон с нейния собствен аромат. През топлите месеци тя реагира по един начин, през зимните – по друг. Неслучайно понякога един и същ парфюм го усещаме различно върху себе си и дори има риск да спрем да го ползваме, ако ароматът му ни се вижда вече различен или не ни действа както

Виж още

Удобният куфар - необходимост за всяко пътуване

Време е за поредното пътуване. Списъкът с багажа вече е готов, но липсва най-важната подробност – най-важният ни спътник, на когото ще разчитаме. Трябва ни куфар, който хем да побере всичко, което носим, хем да е лесен за пренасяне. Оказва се обаче, че изискванията на които той трябва да отговаря са повече от предвиденото, защото ситуациите, в които ползваме куфар са различни. Когато пътуваме със семейството ни трябва голямВ  куфар, защото винаги се налага да добавим нещо непредвидено в последния момент. Именно тогава се оказва, че няма място и се налага багажът да се разпределя по

Виж още

Открийте ни в Google+