Детските развлекателни съоръжения – добра и лесновъзвращаема инвестиция от

Детските развлекателни съоръжения – добра и лесновъзвращаема инвестиция
СТАТИЯ ОТ АРХИВА

Един бърз преглед на сайтовете на световните туристически дестинации извежда като затвърждаваща се тенденция, че все по-често основните им рекламни послания включват информация, която акцентира върху наличието на детски развлекателните съоръжения. Факт е, че комплексите, които предлагат забавления за деца са предпочитани за посещения от семейства, които мислят за почивката на всеки член от фамилията. Над 70% от активните потребители на курортни услуги са именно семейства с деца, затова неслучайно тяхното привличане е основна цел на инвеститорите.

Бързовъзвръщаема, непретенциозна и необходима инвестиция

Когато детските развлекателни съоръжения са модерни  и сигурни, те могат да имат дълъг експлоатационен период, което е гаранция за възвръщаемостта на инвестираните в тях средства. На българския пазар, все още в голямата си част, детските развлечения се свеждат до ползване на  амортизирани и остарели атракции. Поради тази причина и инвестирането в детски развлекателни съоръжения често се асоциира с масовите доставчици на този вид услуга, а трябва да се прави разлика. Вече съществуват успешни компании като Мотой, които имат опит в съвместната си работа с различни световни курортни комплекси, които постоянно допълват пакета си от услуги, без да е необходимо да се ангажира специален персонал за целта.

Детски развлекателни съоръжения за всеки вкус

Фирма „Мотой-БГ“ разполага с богата продуктова гама детски развлекателни съоръжения, които се произвеждат в Италия. Те имат различни методи на задвижване и работят на монетен принцип. Разнообразието гарантира удовлетворяването на всеки детски вкус: виенски въртележки, интерактивни игри – тип симулатори на автомобили, трактори, хидравлични игри – издигащи се летящи балони, дракончета и др.

Търсени и предпочитани продукти са и умалените модели на големите атракциони, които носят същите положителни емоции, но на достъпно и удобно място. Подрастващи, деца и родители прекарват на тях време, изпълнено с усмивки и добро настроение, докато се наслаждават на пълноценната си почивка.

Инвестициите изискват коректен партньор

Всеки собственик на курортен, хотелски или развлекателен комплекс знае, че в този бизнес трябва да се разчита само на доказали се във времето фирми, защото ефектът от работа им влияе непосредствено върху клиентите, а тяхното удовлетворение, особено когато става въпрос за развлечение и почивка, е приоритетно. В лицето на „Мотой-БГ“ може да се намери коректен партньор за доставка на детски развлекателни съоръжения, които отговарят на всички европейски и световни стандарти за качество и безопасност. Продуктите, които фирмата предлага са на конкурентни цени и са базирани изцяло на съвремени технологии, които бързо стават предпочитани атракции за децата. Неслучайно фирмата работи успешно с молове, търговски и туристически обекти.

Позицията на опита в развлекателната индустрия

"Мотой Груп" е на българския пазар вече от 10 години. Фирмата е член на Международната асоциация на развлекателната индустрия и като такъв активно присъства на международните изложения в САЩ (Орландо, 2014), Европа (Амстердам, 2014) и Азия (Дубай, 2015). През годините тя се налага като коректен партньор и доставчик на качествени и атрактивни детски развлекателни съоръжения с модерен дизайн. А именно те все по-утвърждаващо заемат позицията на ключов маркетингов елемент за развитието на семейния туризъм в курортните и развлекателните комплекси.

 

Children's entertainment facilities - a good and easy refundable investment

 

A quick review of sites of global tourist destinations displayed as affirmation trend that their main messages increasingly include information that focuses on the presence of children's entertainment facilities. The fact is that the complexes that offer entertainment for children are preferred for visits from families who think of vacation of each family member. Over 70% of active users of resort services are particular families with children, therefore no coincidence that the main investors goal is to attract them.

Quick return, modest and necessary investment

When children's entertainment facilities are modern and secure, they can have a long lifetime, which is a guarantee of return on the investments. Still Bulgarian market for the biggest part children's entertainment is limited to the use of outdated and obsolete attractions. For this reason, investing in children's entertainment facilities often associated with mainstream providers of this service must be distinguished. There are already successful companies like Motoi (www.motoi-bg.com; ), who have experience in working with various world resorts that constantly complement its package of services without the need to engage special staff for this purpose.

Children's entertainment facilities to suit every taste

The company of "Motoi BG" has a wide product range children's entertainment facilities, which are produced in Italy. They have different methods of driving and operating on a pre-paid basis. This variety ensures the satisfaction of each child’s taste: Viennese roundabouts, interactive games - type simulators cars, tractors, hydraulic Games - rising flying balloons, dragons and more.

Demanded and preferred products are scale models of major attractions that bring the same emotions, but an accessible and convenient location. Adolescents, children and parents spend time on them, filled with smiles and good mood while enjoying your vacation full.

Investments require a reliable partner

Every owner of a resort, hotel or entertainment complex knows that in this business, they must rely only on proven time companies, because the effect of their work directly influences on customers and their satisfaction, especially when it comes to entertainment and recreation it is a priority. In the face of "Motoi BG" can be found a reliable partner for the supply of children's entertainment facilities, which meet all European and World’s standards for quality and safety. The products that the company offers are competitively priced and are based entirely on modern technologies that are rapidly becoming the preferred attractions for children. Not surprisingly, the company works successfully with malls, shopping and tourist’s centers.

The position of experience in the entertainment industry

"Motoi Group" has been working on the Bulgarian market for 10 years. The company is a member of the International Association of the entertainment industry and as such is an active participant of international exhibitions in the US (Orlando, 2014), Europe (Amsterdam, 2014) and Asia (Dubai, 2015). Over the years it has established itself as a reliable supplier of quality children's entertainment and attractive facilities with modern design. Namely, they are at a more assertive position and represent a key marketing element for the development of family tourism resort and entertainment complexes.

Сподели в:

Най-новите статии

Дамски аромати с дъх на октомври

Парфюмът е като дрехата – говори за вас повече отколкото си мислите. Дава представа на околните кой стои срещу тях и разкрива индивидуалността ви. Неслучайно някои предпочитат леките и ненатрапчиви аромати, а други обичат да оставят ярка и отличителна следа след себе си. Но парфюмът не говори само за характера. Той може дори да издаде и възрастта на една жена... През различните периоди в живота, в тялото има различно съотношение на хормони, които също влияят на вкуса и привличането от даден аромат. Неслучайно парфюмът, който сте носили с години в даден момент може да се окаже твърде

Виж още

Светещите маратонки – истински хит за малки и големи!

Няма да сбъркаме, ако кажем, че това лято беше искрящо – в пряк и преносен смисъл! Едно от най-забавните и щури забавления из нощните улици бяха множеството светещи крачета, които се разхождаха насам-натам и караха всеки, който ги види да се усмихне и да се обърне след тях. Светещите маратонки се превърнаха в истински хит този сезон. Защо ли? Ето защо. Светещите маратонки са модерни – те са актуален избор за всички. Носят ги малки и големи, момичета и момчета. Ако в началото се чудехме подозрително какво свети в тъмното, че дори се и движи, то сега вече знаем, че тази мода

Виж още

Удобният куфар - необходимост за всяко пътуване

Време е за поредното пътуване. Списъкът с багажа вече е готов, но липсва най-важната подробност – най-важният ни спътник, на когото ще разчитаме. Трябва ни куфар, който хем да побере всичко, което носим, хем да е лесен за пренасяне. Оказва се обаче, че изискванията на които той трябва да отговаря са повече от предвиденото, защото ситуациите, в които ползваме куфар са различни. Когато пътуваме със семейството ни трябва голямВ  куфар, защото винаги се налага да добавим нещо непредвидено в последния момент. Именно тогава се оказва, че няма място и се налага багажът да се разпределя по

Виж още

Ученическата раница – необходимост за всеки ученик!

Учебници, тефтери, тетрадки, несесери, храна, вода... всеки ден вашето дете носи всичко това на гърба си. Неслучайно ученическата раница е първото нещо, което още по средата на годината вече има окаян вид и подлежи на спешна подмяна. Факторите за това не са свързани само с честата употреба и тежестта в нея. Най-сериозно „поражение” върху външния вид на ученическата раница оказва постоянното и подмятане по чинове, по пода, по земята навън, както и непрестанното съприкосновение и търкане с различни якета и цветни дрехи. Не можете да очаквате от детето да мисли за това постоянно. Затова

Виж още

Дамски спортен екип за всяка ситуация и настроение

Прекарваме работната седмица в офиса, стегнати от официални дрехи или дънки. Неслучайно когато свършим работа или наближат почивните дни ни се иска да облечем дамски спортен екип - нещо удобно, с което тялото ни да се чувства свободно при движение, но в същото време да сме модерни и да имаме индивидуален стил. Дамски спортен екип за активно прекарване на свободното време. Независимо дали ще ходим на фитнес, аеробика, тае бо, пилатес или ще тичаме, задължително трябва да сме подходящо облечени. И навън, и в залата ни е необходим спортен екип, избран специално за случая. Този тип облекло ни

Виж още

Открийте ни в Google+