Всеки бизнес се нуждае от добър счетоводител! от

Всеки бизнес се нуждае от добър счетоводител!
СТАТИЯ ОТ АРХИВА

За собствениците на бизнес всеки лев е от значение. Ако не знаете месечна си база, то и сметките в края на годината трудно ще излязат. Изборът на счетоводна къща, на която да се доверите, не е лесен. Добрият счетоводител е финансовия партньор на фирмата Ви, който знае как да финансирате купуването на следващата си машина, но и ежедневно да се грижи за всичките фактури и транзакции, който се правят.

Запознайте се със счетоводителя!

„Счетоводна къща АВА” ЕООД е фирма с дългогодишни традиции, специализирана в одит на финансови отчети, финансови консултации и счетоводни услуги. Екипът е изграден от висококвалифицирани и мотивирани специалисти, които гарантират качеството на предоставяните услуги. При предоставяне на услугите те спазват фундаменталните принципи, залегнали в Етичния кодекс на професионалните счетоводители, приет от Международната федерация на счетоводителите:

  • Почтеност

  • Обективност

  • Професионална компетентност и надлежно внимание

  • Професионално поведение

Одиторските услуги се предоставят от Станислава Борисова, която е дипломиран експерт счетоводител и регистриран одитор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) от 1996 година. В дружеството има изградена Вътрешна система за контрол върху качеството на одиторските услуги. Тя е изградена на базата на изискванията на Етичния кодекс и Международен стандарт за контрол върху качеството 1, приети от Международната федерация на счетоводителите.

Поемат се ангажименти за:
- одит на финансови отчети, в съответствие с Международните одиторски стандарти, приети от Международната федерация на счетоводителите;
- преглед на финансови отчети и преглед на междинна финансова информация, съгласно изискванията на Международните стандарти за ангажименти за преглед;
- изразяване на сигурност, различни от одити или прегледи на историческа финансова информация, съгласно Международните стандарти за ангажименти за изразяване на сигурност;
- свързани по съдържание услуги, което включва: извършване на договорени процедури съгласно Международен стандарт за свързани по съдържание услуги (МСССУ) 4400 и компилиране на финансова информация (МСССУ 4410).

Еднократни услуги

Изготвя се финансов отчет на база Международни стандарти за финансови отчети и Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, отчет за дейността и годишна декларация по ЗКПО. А също така и:
- изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица по ЗДДФЛ и КСО
- консултации по счетоводни, данъчни, трудовоправни и осигурителни въпроси
- изготвяне на финансов анализ и бизнес планове

Трудово осигурителни услуги

- изготвяне на Уведомления за регистрация/прекратяване на трудови договори и допълнителни споразумения към тях,
- изготвяне и попълване на трудови книжки,
- изготвяне на месечни ведомости за работни заплати и свързаните с нея годишни преизчисления
- изготвяне на служебни бележки по Закон за данъците върху доходите на физическите лица
- изготвяне на сметки за изплатени суми и служебни бележки за възнаграждения по извънтрудови правоотношения,
- изготвяне на платежни документи за дължимите осигурителни вноски;
- изготвяне на осигурителна декларация образец 1 и данъчна декларация образец 6 и подаване по електронен път,
- подготовка на болнични листа и декларации за представяне в НОИ,
- попълване на осигурителни книжки и заверка на осигурителен стаж.
- Изготвяне на Удостоверение образец УП-2,
- Изготвяне на Удостоверение образец УП-3

Счетоводни услуги

Счетоводните услуги и консултации, които се предоставят могат да бъдат, както като абонамент, така и като поет ангажимент за изпълнение на функцията „главен счетоводител“.

1. Абонаментно обслужване
- организация на счетоводната отчетност съгласно приложимите счетоводни стандарти,
- годишно счетоводно и данъчно приключване,
- съставяне на годишни и междинни финансови отчети на база Международни стандарти за финансови отчети и Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия,
- изготвяне на годишни и междинни статистически отчети,
- изготвяне на годишни и периодични данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ,
- изготвяне на данъчни декларации по ЗДДС,
- изготвяне на платежни документи за дължимите данъчни задължения
- подаване на данъчни декларации по ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗДДС, както и статистически отчети по електронен път:
- изготвяне и подаване на декларации, статистически форми и отчети към Българска народна банка съгласно Валутния закон

2. Поемане на ангажимент в изпълнение на функция „главен счетоводител”
- подпомагане организацията на счетоводния процес
- изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика и контрол върху приложението им
- съдействие за подобряване на счетоводната отчетност
- съставяне на годишен финансов отчет на база Международни стандарти за финансови отчети или Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия
- съставяне на годишен отчет за дейността
- изготвяне на годишна данъчна декларация по ЗКПО
- съдействие при данъчни проверки и ревизии

Ето какво споделя с нас Станислава Борисова: „Работим с търговски дружества и организации с нестопанска цел, които развиват дейността си в различни сфери на стопанския живот: консултантски услуги, външна и вътрешна търговия, IT сектор, комуникации, реклама, web дизайн, строителство, международен транспорт, спедиции и т.н. Професионализъм, конфиденциалност, точност и бързина, съчетани с разумна ефективност между разходи, полезност и цена на услугата – това е нашият подход в работата.“ Е, допада ли Ви този подход?

 

 

Сподели в:

Най-новите статии

Удобният куфар - необходимост за всяко пътуване

Време е за поредното пътуване. Списъкът с багажа вече е готов, но липсва най-важната подробност – най-важният ни спътник, на когото ще разчитаме. Трябва ни куфар, който хем да побере всичко, което носим, хем да е лесен за пренасяне. Оказва се обаче, че изискванията на които той трябва да отговаря са повече от предвиденото, защото ситуациите, в които ползваме куфар са различни. Когато пътуваме със семейството ни трябва голямВ  куфар, защото винаги се налага да добавим нещо непредвидено в последния момент. Именно тогава се оказва, че няма място и се налага багажът да се разпределя по

Виж още

Ученическата раница – необходимост за всеки ученик!

Учебници, тефтери, тетрадки, несесери, храна, вода... всеки ден вашето дете носи всичко това на гърба си. Неслучайно ученическата раница е първото нещо, което още по средата на годината вече има окаян вид и подлежи на спешна подмяна. Факторите за това не са свързани само с честата употреба и тежестта в нея. Най-сериозно „поражение” върху външния вид на ученическата раница оказва постоянното и подмятане по чинове, по пода, по земята навън, както и непрестанното съприкосновение и търкане с различни якета и цветни дрехи. Не можете да очаквате от детето да мисли за това постоянно. Затова

Виж още

Дамски спортен екип за всяка ситуация и настроение

Прекарваме работната седмица в офиса, стегнати от официални дрехи или дънки. Неслучайно когато свършим работа или наближат почивните дни ни се иска да облечем дамски спортен екип - нещо удобно, с което тялото ни да се чувства свободно при движение, но в същото време да сме модерни и да имаме индивидуален стил. Дамски спортен екип за активно прекарване на свободното време. Независимо дали ще ходим на фитнес, аеробика, тае бо, пилатес или ще тичаме, задължително трябва да сме подходящо облечени. И навън, и в залата ни е необходим спортен екип, избран специално за случая. Този тип облекло ни

Виж още

Дамски аромати с дъх на октомври

Парфюмът е като дрехата – говори за вас повече отколкото си мислите. Дава представа на околните кой стои срещу тях и разкрива индивидуалността ви. Неслучайно някои предпочитат леките и ненатрапчиви аромати, а други обичат да оставят ярка и отличителна следа след себе си. Но парфюмът не говори само за характера. Той може дори да издаде и възрастта на една жена... През различните периоди в живота, в тялото има различно съотношение на хормони, които също влияят на вкуса и привличането от даден аромат. Неслучайно парфюмът, който сте носили с години в даден момент може да се окаже твърде

Виж още

Светещите маратонки – истински хит за малки и големи!

Няма да сбъркаме, ако кажем, че това лято беше искрящо – в пряк и преносен смисъл! Едно от най-забавните и щури забавления из нощните улици бяха множеството светещи крачета, които се разхождаха насам-натам и караха всеки, който ги види да се усмихне и да се обърне след тях. Светещите маратонки се превърнаха в истински хит този сезон. Защо ли? Ето защо. Светещите маратонки са модерни – те са актуален избор за всички. Носят ги малки и големи, момичета и момчета. Ако в началото се чудехме подозрително какво свети в тъмното, че дори се и движи, то сега вече знаем, че тази мода

Виж още

Открийте ни в Google+